• Özel Güvenlik Görevlilerinin görevleri sırasında uygulayabilecekleri Yakın Savunma Teknikleri ile ilgili eğitimdir
  • Toplumsal olaylar sırasında yakalama yapmak veya saldırıları bertaraf etmek amacıyla uygulanabilecek tekniklerdir