GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

Ders Saati

  • 4 Saat / İnteraktif

Uzman Eğitmenin Niteliği

  • 4 yıllık üniversite mezunu olan ve Genel Kollukta asgari 5 yıl hizmet tecrübesi bulunanlar

Ders Programı

  • Genel kolluğun Görev Yetki ve Sorumlulukları
  • Genel Kolluk-Özel Kolluk ilişkileri ve suç önlemedeki yeri ve önemi
  • Özel Güvenliğin Genel Kolluğa yardımcı olma yükümlülüğü
  • Genel Kolluğun Özel Güvenlik alanına girerken uyması gereken kurallar ve istisnai durumlar