ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

Ders Saati

  • 20 Saat / İnteraktif

Uzman Eğitmenin Niteliği

  • Asgari 5 yıllık meslek tecrübesine sahip mülki idare amiri, hakim, savcı, avukat ve 4 yıllık üniversite mezunu olan genel kolluk çalışanları ve bunların emeklileri

Ders Programı

  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
  • Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri, Yetkilerin Kullanılış Şartları, Yetkiler Karşısında Kişi Hakları
  • 2559 Sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanunu
  • İş Kanunu ve İşçi Hakları
  • Özel Güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda Türk Ceza Kanununa göre uygulanacak yaptırımlar